Giỏ hàng

Anh Trọng Cường- KH sử dụng dịch vụ cắm ghép Implant

Mục lục nội dung

    Cấy ghép implant nhanh hơn mình nghĩ rất nhiều. Chỉ 5p sau bác sĩ đã hoàn tất việc cấy ghép. Sau khi lắp răng mình cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác như răng thật

    Đặt lịch với chúng tôi

    Đặt lịch