Giải đáp nên niềng răng mắc cài sứ hay kim loại? - Nha Khoa Home

Giải đáp nên niềng răng mắc cài sứ hay kim loại?

Những người đang có ý định sẽ chỉnh nha thường hay có thắc mắc là nên niềng răng mắc cài sứ hay kim loại để có hiệu quả tốt nhất.